ทำอย่างไรเมื่อโทรศัพท์ที่ใช้เก่าจนโทรมหรือพังละเอียดจนเกินเยียวยา

ทำอย่างไรเมื่อโทรศัพท์ที่ใช้เก่าจนโทรมหรือพังละเอียดจนเกินเยียวยา

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเสื่อมสภาพจนทนใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ บางคนอาจจะเคยเก็บโทรศัพท์ไว้จนเก่าเก็บมีสารเหลวออกมาจากแบตเตอรี่ หรือเคยทิ้งซากโทรศัพท์ที่เจออุบัติแหลกละเอียดจนยากจะซ่อมแซม คุณจะรู้ไหมว่าเศษซากเหล่านี้เป็นขยะมีพิษ...